De Haagste Puppet Theatre

De Haagse Poppenkast

Aan al die vet betaalde acteurs in Den Haag die de illusie wekken elke dag maar weer, voor het volk te vechten.  Die het spelletje spelen “Devide and conquer ”, “Controlled opposition”. Een steeds groter wordende groep van Nederlanders begint te beseffen, dat jullie allen een poppenkast spelen. Wij weten dat jullie niet gekozen zijn. Maar geselecteerd. De Boeren, weten dat zij genaaid worden met die steeds strakkere mileu wetgeving die op niets gebazeerd is. Wij weten dat CO2 taxatie een complete swindel is, een swindel die jullie leiders jullie opgedragen hebben om ons meer en meer slaven te maken. De bevolking weet nog niet dat jullie helpen de Globalisten agenda uit te voeren. Ze weten nog niet dat er elke dag boven ons in de lucht giftige chemtrails gespoten worden die ons ziek maken. Jullie zijn te laf om deze zaak aan te kaarten. De Geoengineering die het weer negatief beinvloed, bewust door de Cabal, al decenia lang, in disguise, boven onze hoofden, dwergt de negative impact van dat geneuzel van Stikstof en CO2 wetgeving, die jullie als lakijen van de Globalisten,  opdragen aan de boeren. Het is onberijpelijk hoe zeer wij allen door jullie voor de gek gehouden zijn! Wij, de exponentieel toenemende wakkere mensen in Nederland  weten dat jullie allen ons in de afgrond aan het sturen zijn. Jullie zijn landverraaders! De nog niet wakkeren weten nog niet dat onze kinderen gevaccineerd worden, en dat deze vaccinatie pure vergiftiging, massa moord is. Ze beseffen nog niet dat ze door Big farma ziek gehouden worden om de Big Farma Maffia nog rijker te maken. Ze beseffen nog niet dat al decennia lang alternatieve energy technieken bestaan, maar dat die door Big oil tegen gehouden worden enkel en alleen om de rijkeren nog rijker te maken nog meer tax te kunnen heffen bij ons de hard werkende mensen. Ze besseffen nog niet dat met de introduktie van 5G de laatste stap voorbereid wordt door jullie meesters om de bevolking kompleet als slaven te kunnen uit-parasiteren. Ze weten nog niet dat jullie meedoen aan Agenda 2030 en dat jullie daardoor medeplichtig zijn aan massamoord! Denk niet dat de boeren alleen staan! Hun actie wordt gesteund door een steeds groeiende groep van wakkere Nederlanders die jullie parasitaire spelletjes meer dan spuug zat zijn. Wij zijn het zat dat jullie prostitueren voor een nog grotere parasitaire groep In de EU.

Wij weten dat de EU niet opgericht is met de intentie om de mensen te dienen. Het is opgezet om jullie parasitaire leiders te dienen. Het is opgericht om jullie leiders te beschermen voor ons.

Er is een tsoenami gaande van mensen die wakker worden en die jullie ter verantwoorging gaan roepen als de dag van komplete awakening realiteit wordt.

Advies: Geef toe dat jullie de dark side dienen. Keer om voordat er een totale revolutie uitbarst.

Wij zijn met duizenden en zeer snel met milioenen. Jullie zijn zeer binnenkort, zwaar in de minderheid!

De tijd van afrekening komt eraan. Kies voor de goede partij. Kies voor het volk!

About the author

Truth Activist who wants to inform people about what is really going on in this world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *