Music

source: click

Net zoals veel hedendaagse popartiesten onder controle van de Illuminati staan, waren volgens John Coleman (voormalig geheim agent van de MI6) de Beatles en de Rolling Stones projecten van het Tavistock Institute. Hun imago, opkomst en populariteit waren zorgvuldig gecreëerd en vooraf gepland. Zij werden gebruikt om de geheime agenda van de Illuminati uit te voeren, zoals het introduceren van drugs onder de Amerikaanse jeugd en het creëren van een cultuurshock om daarmee de sociale cohesie te ontwrichten. Volgens Coleman was alles geregisseerd en werden zelfs hun songteksten voor hen geschreven.

Tavistock Institute en social engineering

Het Tavistock Institute was in 1946 in Londen opgericht met een beurs van de Rockefeller Foundation. Volgens John Coleman werden binnen het Tavistock Institute plannen ontwikkeld om grote groepen mensen te manipuleren, volgens de principes van social engineering en mind-control, oftewel hersenspoelen. Social engineering is een discipline in de sociale wetenschap om op grote schaal sociaal gedrag te beïnvloeden om daarmee de gewenste kenmerken in een doelgroep te bereiken.

john_coleman_tavistock_cover

John Coleman was een MI6-agent die vanwege zijn hoge positie binnen de inlichtingendienst toegang kreeg tot exclusieve bibliotheken en archieven. Hij ontdekte daar de verborgen agenda van de wereldwijde schaduwelite en hun plannen voor een New World Order. Vanaf dat moment besloot hij zich tegen deze NWO-agenda te keren en schreef diverse boeken waaronder een boek over het Tavistock Institute.

Het Tavistock Institute had een verborgen agenda om de controle over de Amerikaanse jeugd en cultuur te krijgen met als doel om het van binnenuit volledig te vernietigen. Door rockmuziek en drugs in te zetten werden jongeren aangezet om te rebelleren tegen de status quo en uiteindelijk het gezin als hoeksteen van de samenleving te vernietigen. Coleman claimt dat de geplande populariteit van de Beatles onderdeel van dit complot was.

Popmuziek als instrument voor ‘social engineering’

De introductie van de talentvolle band uit het industriële Liverpool, de ‘fab-four’ zoals de Beatles ook wel werden genoemd, was zorgvuldig gepland om daarmee de jongere generatie te beïnvloeden. De Beatles werden naar de VS gebracht als onderdeel van een sociaal experiment waarbij grote groepen onderworpen zouden worden aan mind-control waar ze zich niet eens van bewust waren. De verborgen agenda van dit ‘experiment’ was om in de jaren ’60-’70 aan te sturen op een tegen-cultuur, waarmee tieners zich konden identificeren en die beïnvloed werd door popmuziek.

De Beatles werden daarbij ingezet als de ‘good guys’, de Rolling Stones die uit dezelfde koker kwamen, werden ingezet als de ‘bad guys’. Het waren twee zijdes van dezelfde munt die gesmeed was door het Tavistock Institute teneinde een nieuwe generatie te creëren. Met een nieuw jargon en een nieuwe culturele opvoeding rond zogenaamde vrijheden zoals het gebruik van drugs en vrije seksualiteit. Dit allemaal om zo een tegen-cultuur te vormen. Het fenomeen ‘de Beatles’ was een zorgvuldig gecreëerd complot van een ‘spontane’ rebellie door de jongere generatie tegen het oude sociale systeem met traditionele normen en waarden.

Opkomst en promotie van de Beatles binnen Amerika

In Amerika kwamen de Beatles uit het niets. Van een totaal onbekende band uit Liverpool, werden ze in 1964 plotseling gehypet door nieuwe platencontracten, een concertagenda, tijdschriftartikelen en Beatles-producten. Vanaf het begin was er een onophoudelijke media-aandacht. Zo werden ze al in 1964 uitgenodigd om in de Ed Sullivan show op te treden, een veelbekeken uitzending met een miljoenenpubliek. De Beatles brachten een nieuwe cultuur naar de VS, met: een nieuwe sound (de Merseybeat), een nieuw eigenaardig kapsel, een kostuum met nieuwe snit en hun merkwaardige Liverpoolse accent, en iedereen was laaiend enthousiast.

Perceptie management

Aanvankelijk werd hun populariteit gecreëerd en sterk uitvergroot. In augustus 1963 verscheen bijvoorbeeld een krantenartikel na hun eerste televisieoptreden in het Palladium in Londen, die sprak over 1000 krijsende tieners. Maar de foto was zorgvuldig uitgesneden, zodat niet zichtbaar was dat er — volgens een andere verslaggever ter plaatse — slechts 8 meisjes aanwezig waren.

Hetzelfde gebeurde op het JFK-vliegveld in New York, toen de Beatles daar arriveerden om later in de Ed Sullivan Show op te treden. Busladingen van schoolmeisjes uit de Bronx waren door het Beatles promotieteam betaald om hysterisch te schreeuwen zodra de Beatles uit hun vliegtuig stapten. Voordat de échte ‘Beatlemania’ ontstond, was de ‘hysterische massa’ aanvankelijk een zorgvuldig gecoördineerde publiciteitsstunt. Hiermee wilde men de jongere generatie binnen de middenklasse stimuleren om de teugels te laten vieren op het gebied van morele grenzen en daarmee tevens de deur voor druggebruik open zetten. Precies zoals de Britse geheime dienst, het Tavistock Institute en de CIA al vanaf het begin van plan waren.

De Beatles en de promotie van drugs

lucy_in_the_sky_with_diamonds_yellow_submarine

Lucy in the Sky with Diamonds verwees enerzijds naar de drug LSD anderzijds was het verborgen Illuminatisymboliek, doordat het ook verwees naar Lucifer (ook wel de ochtendster genoemd) die in lucht met de andere sterren staat. Hier een scene uit de Beatle-film Yellow Submarine.

De Beatles werden gehypet en door de Illuminati gebruikt om soft-drugs te introduceren onder de jeugd van de Amerikaanse middenklasse. Al in het begin van hun carrière gaven de Beatles in interviews openlijk toe wel eens een joint te roken. In hun latere werk werd direct of indirect gerefereerd naar druggebruik. Met name LSD, een door de CIA gecreëerde drug, werd gepromoot. Onder andere door het nummer ‘Lucy in the Sky with Diamonds’. Later gaven de Beatles openlijk toe LSD (acid, een psychedelische drugs) te gebruiken. Dit werd ondersteund door de psychedelische muziek, graphics en films zoals Yellow Submarine.

Volgens John Coleman wordt de drugshandel volledig gecontroleerd door de Illuminati, waarvan hij de top de Committee of 300 noemde. Deze begon met de opiumhandel middels de Britse Oost-Indische Compagnie gevolgd door de Nederlandse Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Volgens hem gebruikte diezelfde Committee of 300 de Beatles om deze drugs vervolgens populair te maken onder jongeren in met name de VS en de kliek in Hollywood.

Committee of 300 en het Tavistock Institute in relatie tot andere Illuminati-organisaties

Committee of 300 en het Tavistock Institute in relatie tot andere Illuminati-organisaties

Beatlemania, LSD en mind-control

Miljoenen LSD-pillen, afkomstig uit CIA-laboratoria en onderdeel van hun MK-ultra-project, werden onder jongeren verspreid. Volgens Coleman zat de overheid zelf achter de creatie van de drugscultuur. Als men terugkijkt naar de filmopnames van grote Beatlesconcerten met duizenden totaal hysterische meiden die bij bosjes flauwvielen, moet men zich afvragen of veel van deze tieners niet simpelweg gedrogeerd waren. Er werd zelfs een nieuw woord geïntroduceerd om deze hysterie te omschrijven: ‘Beatlemania’, ongetwijfeld een term uit de koker van het Tavistock Institute. De massa hysterische tieners die door de Beatles op de been werden gebracht was ongekend. In deze video een compilatie beelden van Beatlemania in de jaren ’60.

De doelstelling “tot waanzin gedreven” komt rechtstreeks uit de trainingshandleiding van het Tavistock Institute, volgens John Coleman. Door de intensieve media-aandacht zorgden de Beatles voor de ene na de andere culture-shock. Het opzettelijk creëren van opeenvolgende gebeurtenissen waarbij de emoties hoog oplopen, werden door Tavistock ‘future shocks’ genoemd. Deze schokeffecten zorgen ervoor dat het menselijk brein de informatie niet meer kan absorberen. Dit heeft als gevolg dat de beoogde doelgroep geen keuzes meer wil maken en apathisch wordt. Een dergelijke groep zal volgzaam orders opvolgen zonder vorm van rebellie. Deze vorm van mind-control komt volgens schrijver John Coleman rechtstreeks uit de manual van Tavistock Institute. Dus eerst rebellie tegen de traditionele cultuur om vervolgens te vervallen in apathisch pacifisme.

Beatlemania: de Beatles wisten de emoties van hun fans op te zwepen en tienermeisjes raakten volledig buiten zichzelf.

In zijn laatste interview eind 1980 met Playboy magazine verklaarde John Lennon dat de CIA en het leger LSD hadden gecreëerd, alhoewel dat hem niet ontmoedigd had het zelf te gebruiken. “We moeten ons altijd realiseren dat we het leger en de CIA dankbaar moeten zijn voor LSD. Dat vergeten mensen wel eens. Alles is tegenovergesteld van wat het is, nietwaar Harry? Dus laat de geest uit de fles komen, jongen… en relax. Ze vonden LSD uit om mensen te controleren en wat ze ons gaven was vrijheid.” aldus John Lennon.

Beatles en de New Age movement

Het was niet alleen de rol van de Beatles om drugs te promoten, maar ze werden ook ingezet om de New Age-beweging een boost te geven. In een tijdsbestek van pakweg zes jaar veranderde het imago van de Beatles van ruige rockers, naar nette Merseybeat-artiesten en tenslotte naar Flower Power hippies. Ze hielden zich plotseling bezig met meditatie, reisden naar India om zich daar in te laten met de guru Maharishi en integreerden Indiase invloeden in hun muziek. Zoals in dit artikel te lezen is kwam de New Age beweging ook uit de koker van de Illuminati. Een van de doelstellingen van de New Age-beweging was mensen passief en pacifistisch te maken.

Maar aangezien de Beatles onder controle stonden van de Satanische Illuminati sijpelden ook Satanische invloeden in hun muziek, graphics, films en zelf uitspraken van de Beatles. Zo zei John Lennon in zijn laatste interview met Playboy magazine: “Het hele idee van de Beatles was om te doen wat je wil, nietwaar?” Dit was precies wat Satanist Aleister Crowley verkondigde en het was geen toeval dat hij was afgebeeld op de LP-hoes van Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band.

De sterke en overheersende Christelijke moraal binnen Amerika was een bedreiging voor de Satanische agenda van de New World Order, dus werden de Beatles ook ingezet om deze traditionele Christelijk moraal af te breken. John Lennon’s beroemde uitspraak in 1966: “Wij zijn beroemder dan Jezus.” haalde echter de woede op de hals van de Amerikaanse Christenen die als gevolg massaal hun Beatles-platen gingen verbranden.

burning_beatles_records_1966

Amerikaanse Christenen gingen massaal hun Beatles-platen verbranden als gevolg van John Lennon’s on-Christelijke uitspraak.

Illuminati symboliek in LP-hoezen van de Beatles

Van links naar rechts en boven naar beneden: LP-hoes van de single Eleanor Rigby van het album Yellow Submarine waarbij Paul (Faul) het 666-handgebaar maakt en John het Baphomet handgebaar (foto 1 linksboven). Paul maakt hier het alziende-oog-handgebaar en vrijmetselarij-handgebaar (foto 2 & 3). Bovenstaande handgebaren zijn tegenwoordig standaard voor artiesten die onder controle van de Illuminati staan.

De Beatles gefotografeerd met de beruchte Satanist en pedofiel Jimmy Saville (foto 4). De originele platenhoes van Yesterday and Today, die een Satanisch offerritueel lijkt af te beelden (5). Deze controversiële foto veroorzaakte dermate veel ophef dat deze vervangen werd door een andere foto, echter niet minder controversieel. Hier lijkt James Paul in een doodskist te zitten, een aankondiging van zijn geplande dood (6).

Het ambigram op het album van Faul McCartney, een schrift dat in dit geval ondersteboven dezelfde tekst oplevert, is een veel gebruikte codering binnen de Illuminati. (foto’s 7 & 8) Faul McCartney’s album Ram, verwijst naar het Baphomet symbool (9). Op het omslag van Life Magazine wordt Faul afgebeeld als de herder van de schapen (10). Op het album Sgt. Pepper, het debuut van Faul (Paul’s dubbelganger) werd Faul voorgesteld als Billy Shears een verbastering van William Shepherd (shepherd = herder) ofwel de ‘Shearer of the Sheep’ (shearer = scheerder). De Illuminati gebruiken het woord Sheeple (afgeleid van sheep and people) om de onnozele mensheid aan te duiden die in dit geval voor de gek gehouden kon worden met Paul’s vervanger.

Songteksten, LP-hoezen en films niet per se creaties van de Beatles zelf

De bewering dat veel songteksten, LP-hoezen en films niet door de Beatles zelf zijn gecreëerd zal bij veel Beatles-fans op weerstand stuiten. Toch is ook dat de bewering van John Coleman (voormalig MI6-agent): “Het feit dat de Beatles hun muziek en songteksten lieten schrijven door Theo Adorno was iets dat voor het publiek verborgen werd gehouden.” Het was allemaal geregisseerd, al hun creaties kwamen voort uit het Tavistock Institute omwille van de controle van ‘menselijk gedrag’. Het was allemaal niet wat het leek.

Illuminati-insider Donald Marhall heeft de afgelopen jaren ook nadrukkelijk verklaard dat hij achter de schermen vele hitsongs heeft geschreven voor prominente artiesten die onder de controle van de Illuminati staan.

Popartiesten worden ingezet als geheim agent of spion

Volgens Thomas Williams worden veel beroemde artiesten ingezet om geheime politieke informatie te verkrijgen of door te geven, omdat zij met hun artiestenstatus toegang hebben tot personen en landen waartoe diplomaten of politici normaliter geen toegang kunnen krijgen. Zo schijnt Elvis voor de CIA gewerkt te hebben.

Allereerst werden artiesten lekker gemaakt met platencontracten, concerten en media-aandacht. Nadat ze hebben kunnen ruiken aan het leven van roem en rijkdom werden ze in een fuik geleid en steeds meer onder druk gezet om de agenda van de Illuminati te volgen. De Illuminati had hiervoor allerlei chantagemethodes zoals: seks (inclusief compromitterende foto’s of filmopnames), drugs of intimidatie.

Steeds meer hedendaagse artiesten klappen uit de school dat ze vergaande offers hebben moeten doen om rijk en beroemd te worden. Zo heeft Angelina Jolie bij vriendinnen opgebiecht dat ze heeft deelgenomen aan perverse Illiminati-rituelen en martelpraktijken en een slang moest doden als inwijding tot de Illuminati. Niet lang nadat Michael Jackson naar buiten bracht onder controle van de Illuminati te staan, werd hij vermoord. Voormalig lid van de Illuminati John Todd, en voormalig manager voor een productiebedrijf in de muziekindustrie, vertelt in dit interview dat je tegenwoordig eerst ingewijd moet worden als ‘heks’ om in aanmerking te komen voor een platencontract. En zo zijn er vele voorbeelden.

Beatles werden beschermd in hoogste kringen

In 1965 kregen de Beatles een koninklijke onderscheiding voor hun “goede werk”. Het was een MBE-onderscheiding wat staat voor: Most Excellent Order of the British Empire. Ik denk dat dit vooral een symbool was dat men had ingestemd de agenda van de Illuminati te volgen. Het interessante is dat Paul (of Faul) als enige ex-Beatle later opnieuw geridderd werd door koningin Elizabeth. De vraag is of het wel dezelfde Paul was. John Lennon stuurde echter zijn koninklijke onderscheiding terug, toen hij steeds meer stelling begon te nemen tegen de oorlogsmachine van de Illuminati en steeds prominenter de boodschap van Love and Peace ging uitdragen.

“Onze maatschappij wordt gerund door krankzinnige mensen omwille van krankzinnige doelstellingen. Ik denk dat we gerund worden door maniakken voor maniakale doeleinden en ik denk dat ik in aanmerking kom om als krankzinnige opgesloten worden door dat te zeggen. Dat is wat zo krankzinnig is.”

John Lennon

Als protest tegen de Vietnamoorlog stuurde hij in 1969 zijn koninklijke onderscheiding retour naar de Britse koningin die samen met een handgeschreven brief door Lennon’s chauffeur bij Buckingham Palace werden afgeleverd. Zijn handgeschreven brieven op notitieblaadjes werden tevens aan de Britse premier en andere politici gestuurd, en waren gelabeld als Bag Productions, het productiebedrijf dat hij samen met Yoko Ono had opgezet.

Uwe Majesteit,

Ik stuur mijn MBE(-onderscheiding) retour uit protest tegen de Britse betrokkenheid in het Nigeria-Biafra ding, tegen onze steun aan Amerika in Vietnam en tegen het feit dat ‘Cold Turkey’ naar beneden zakt in de hitlijsten.

Met liefde. John Lennon van Bag”

Invloed van popcultuur

De vraag is of de toenmalige doelstelling van het Tavistock Institute om de traditionele samenleving te ontwrichten wel gehaald zijn. Het bleek namelijk dat de samenleving niet ontwricht raakte, in ieder geval niet in de mate waarop de sociale manipulators hadden gerekend. Veel mensen die opgroeiden ten tijde van de culturele revolutie in de jaren ’60 of in de latere Flower Power hippie-periode in de jaren ’70, keerden vaak terug naar meer traditionele normen en waarden nadat ze hun ‘wilde haren’ waren kwijtgeraakt.

Desondanks is de invloed van popmuziek op de jeugdcultuur waaronder: kleding, lichaamsposes, de seksuele moraal, rolpatronen, dragen van Illuminatisymbolen en tatoeages, hanteren van illuminatihandgebaren, groter dan velen zich bewust zijn. Steeds meer mensen zijn zich gelukkig wel bewust dat popartiesten en filmsterren onder controle van de Illuminati staan. Dit is echter een fenomeen van minstens een halve eeuw of ouder, waarbij ook artiesten zoals Elvis Presley, Marilyn Monroe en zelfs kindster Shirley Temple al onder controle van de Illuminati stonden.

Veel artiesten hadden als gemeenschappelijke overeenkomst dat ze, ondanks hun roem en rijkdom, op latere leeftijd kampten met ernstige psychische problemen en vaak op dramatische wijze aan hun einde kwamen. De Tavistock Institute-projecten met de fenomenen ‘de Beatles’ en de ‘Rolling Stones’, waren echter belangrijke testcases van hoe popartiesten ingezet en gecontroleerd konden worden. Bij de Beatles ging men echter zo ver dat men het meest populaire bandlid, James Paul McCartney, (hoogstwaarschijnlijk) vermoord heeft en vervangen door een dubbelganger (lees hier meer over in dit artikel).

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Lees ook het artikel:
> Paul McCartney werd in 1966/1967 vervangen door een dubbelganger

xxx

Meer lezen over dit onderwerp?

> De creatie van het fenomeen de Beatles door het Tavistock Institute

> De Beatles als onderdeel van de Aquarian Conspiracy

> De Beatles: sociale oproerkraaiers

> De verborgen controle van de muziekindustrie

> Laatste interview van John Lennon met Playboy magazine januari 1981

 xxx

Video’s van de Beatles en andere iconen in de muziekindustrie:

Beatlemania tijdens hun live optredensOpkomst en de Beatles en hun fansMind-control manipulaties door de illuminati in de muziekindustrie